Vedligeholdelsesvejledning

Giv dit tag lang levetid

Et tagpaptag kan holde i mange år, men bør dog efterses jævnligt. Eftersynet bør foretages 2 gange årligt, forår og efterår. Her renses bladfang og tagbrønde. Desuden skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Steder med ophobning af snavs bør fejes og taget gennemgås for eventuelle skader. Konstateres der større skader og reparationsarbejder kontakt os her for aftale om udbedring.

Inddækninger langs stern

Alle inddækninger langs sternen bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår spændinger pga. for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøring af taget. Hvis man f.eks. skovler sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværkere på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc.

Vedligeholdelse af taget

Taget bør efterses for snavs og blade efter løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give opstuvninger med vandgennemsivning som følge. Hvis der er store træer, såvel løv – som nåletræer lige op til bygningen kan det være nødvendigt at rense taget oftere.

Afløb:

For at hindre vandopstuvning på taget skal vandet altid kunne passere frit til nedløbet som derfor skal renses for fremmedlegemer såsom blade og andet snavs.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimal lysgennemgang bør kuplerne afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med almindelig sæbevand.

Gennemføringer

Mange gennemføringer er i dag udført af enten PVC, zink eller stål. Hætterne er altid forsynet med flange og fuge som skal vedligeholdes. Skorstene og lignende afsluttes med løskant og fuge. Fuger omkring gennemføringer og på løskanter samt klemskinner efterses for fugeslip og nedbrydninger.