Nordisk Tagdækning A/S persondatapolitik.

I Nordisk Tagdækning A/S respekterer vi lovgivning og ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er bevidste om vores pligt til beskyttelse og forsvarlig behandling af persondata. Vi beskytter persondata ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at behandling af persondata sker i henhold til lovgivning mv.

Vores persondatapolitik omfatter Nordisk Tagdækning A/S. For så vidt angår oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og cookies.

Behandling af persondata

Ved oprettelse af kunde hos Nordisk Tagdækning A/S behandler og opbevarer vi navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt CVR-nr. Oplysningerne anvendes ifm. salg, levering af materialer/udført arbejde samt kreditvurdering og evt. kreditforsikring.

Som led i vores forretningsdrift samt opfyldelse af vores aftaler med kunder, distribueres og sendes varer til f.eks. kunder eller byggepladser. Vi benytter egne biler eller fremmede vognmænd samt leveringsservice. I de tilfælde, hvor der anvendes eksterne leverandører, modtager disse oplysninger om leveringsadresse.

Vi bruger kun persondata til evt. billeder til hjemmesiden/anden markedsføring, hvis vi har modtaget samtykke.

Vi registrerer persondata på alle medarbejdere med henblik på f.eks. lønudbetaling, pension, uddannelse mm. Data opbevares og slettes iht. lovgivning og ansættelsesretslig praksis og kun så længe, det er nødvendigt. Persondata vedrørende medarbejdere registreres i de centrale HR- og lønsystemer. Der er ingen registreringer af følsomme personoplysninger.

Persondata vedrørende kunder og medarbejdere behandles iht. Databeskyttelsesforordningen samt supplerende lovgivning og branchestandarder, f.eks. Bogføringsloven og Inkasso loven.

Indsigt og sletning mv

Du har ret til indsigt i og sletning af de persondata, vi har indsamlet om dig/virksomheden, samt ret til indsigelse mod vores behandling og til at få rettet evt. ukorrekte oplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser. Henvendelse vedr. vores behandling af persondata bedes rettet til kj@nt-tag.dk hvorefter vi hurtigst muligt vil besvare anmodningen.

Vi vil slette eller rette eventuelle oplysninger, som er unøjagtige eller forældede.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores persondatapolitik i tilfælde af ændringer i f.eks. lovgivning.